WPŁATA

Ile ?

Kto ?

Sprawdzian ?

Przelew ?Krok pierwszy „Ile ?” - wybierz (kliknij) „cegiełkę” lub wpisz poniżej kwotę jaką chcesz przekazać na budowę pomnika. Po wprowadzeniu kwoty, na klawiaturze należy dotknąć / kliknąć / nacisnąć: „Enter”, „Return” lub „Go” - spowoduje to przejście do następnego kroku „Kto ?”.Jeśli zamierzasz dokonać wpłatę bez pomocy naszej strony internetowej, możesz to zrobić przelewając dowolną kwotę na konto mBank: 47 1140 2004 0000 3102 7773 4330. Każda dokonana wpłata, jest „Darowizną na budowę pomnika”.


Wypełniając formularz bankowy, w rubryce „Tytuł”, „Korespondencja”, czy temu podobnej, prosimy wpisać:


Nazwisko i imię darczyńcy


jeśli osoba wpłacająca działa w imieniu darczyńcy.


Nie wyrażam zgody


na umieszczenie nazwiska, imienia oraz miejscowości na liście darowizn, jeśli taka jest wola darczyńcy. Wpis ten spowoduje, że dokonana wpłata widnieć będzie jako Anonimowa (na „LIŚCIE DAROWIZN” niniejszej strony). Brak tego wpisu oznacza, że darowizna na budowę pomnika może być opublikowana łącznie z nazwiskiem oraz imieniem darczyńcy.


Dopisać można także:


Absolwent


jeśli darczyńca jest absolwentem Małachowianki, oraz


Kwota ukryta


jeśli darczyńca nie życzy sobie ujawniania wpłaconej kwoty.


UWAGA - zawartość listy darowizn odnawiana jest po zaktualizowaniu stanu konta (m-Bank) ostatnio otrzymaną wpłatą. W przypadku tranzakcji bankowych, aktualizacja może być opóźniona o dzień czy nawet kilka dni, jeśli wpłata dokonana przed końcem tygodnia lub w dzień wolny od pracy.