KOMITET HONOROWY (alfabetycznie)


PRZEWODNICZĄCY  -  

Adam Struzik

-

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Ks. Bp. 

Piotr Libera

-

Biskup Płocki

Andrzej Nowakowski

-

Prezydent Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

-

Posłanka na Sejm R.P.

Zbigniew Kruszewski

-

Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego

Adam Dobroński

-

Historyk

Katarzyna Góralska

-

Dyrektor LO im. MSM

Tadeusz Zombirt

-

Emerytowany Dyrektor LO im. MSM

Marek Chojnacki

-

Donator

Tomasz Szatkowski

-

Redaktor Naczelny Tygodnika Płockiego

Ks. 

Wojciech Góralski

-

Zasłużony Małachowiak