KONTAKT

Towarzystwo Budowy Pomnika
Marszałka Stanisława Małachowskiego


ul. 1 Maja 12 lok.54
09-402 Płock


sekretariat@tbpmsm.pl


KRS: 0000726686

NIP: 7743239966

REGON: 36994855200000


mBank PLN: 47 1140 2004 0000 3102 7773 4330

Jeśli zamierzasz dokonać wpłatę bez pomocy naszej strony internetowej, możesz to zrobić przelewając dowolną kwotę na powyżej podane konto. Każda dokonana wpłata, jest „Darowizną na budowę pomnika”.


Wypełniając formularz bankowy, w rubryce „Tytuł”, „Korespondencja”, czy temu podobnej, prosimy wpisać:


Nazwisko i imię darczyńcy


jeśli osoba wpłacająca działa w imieniu darczyńcy.


Nie wyrażam zgody


na umieszczenie nazwiska, imienia oraz miejscowości na liście darowizn, jeśli taka jest wola darczyńcy. Wpis ten spowoduje, że dokonana wpłata widnieć będzie jako Anonimowa (na „LIŚCIE DAROWIZN” niniejszej strony). Brak tego wpisu oznacza, że darowizna na budowę pomnika może być opublikowana łącznie z nazwiskiem oraz imieniem darczyńcy.


Dopisać można także:


Absolwent


jeśli darczyńca jest absolwentem Małachowianki, oraz


Kwota ukryta


jeśli darczyńca nie życzy sobie ujawniania wpłaconej kwoty.


UWAGA - zawartość listy darowizn odnawiana jest po zaktualizowaniu stanu konta (m-Bank) ostatnio otrzymaną wpłatą. W przypadku tranzakcji bankowych, aktualizacja może być opóźniona o dzień czy nawet kilka dni, jeśli wpłata dokonana przed końcem tygodnia lub w dzień wolny od pracy.