ZAŁOŻYCIELE

Towarzystwo Budowy Pomnika powołane zostało przez grupę absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Autorem inicjatywy jest Jan Koskowski, absolwent z 1963 roku który, jako pierwszy, dostrzegł zbliżającą się setną rocznicę nadania szkole imienia wybitnej postaci historycznej Polski. Pomysłem tym zainteresował swoich rówieśników na dorocznym spotkaniu koleżeńskim, które miało miejsce 23 czerwca 2017 roku w Płocku. W ten sposób powstała piętnastoosobowa grupa Założycieli w następującym składzie:

Andrzej Boruszewski

Tadeusz Bystram

Lech Chyczewski

Ryszard Galbfach

Maria Kaczmarczyk

Maciej Kędzierski

Jan Koskowski

Wojciech Kowalski

Wojciech Krzywiński

Kazimierz Muszyński

Zbigniew Radzikowski

Agnieszka Sumińska

Stanisław Trzeciak

Andrzej Turowski

Andrzej Znamierowski

Pierwsze zebranie tej grupy odbyło się 17 września 2017 roku, na którym postanowiono założyć stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego” z siedzibą w Płocku, przyjęto Statut, wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Wszczęto także proces formalnego uznania powstałego stowarzyszenia. Proces ten zakończył się zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jako pozycja oznaczona numerem 0000726686.