ORGANY

WALNE ZEBRANIE

Zebranie z uczestnictwem minimum 2/3 członków stowarzyszenia:

Andrzej Boruszewski

Tadeusz Bystram

Lech Chyczewski

Ryszard Galbfach

Maria Kaczmarczyk

Maciej Kędzierski

Jan Koskowski

Wojciech Kowalski

Wojciech Krzywiński

Kazimierz Muszyński

Zbigniew Radzikowski

Agnieszka Sumińska

Stanisław Trzeciak

Andrzej Turowski

Agnieszka Zakrzeska

Andrzej Znamierowski

ZARZĄD

Lech Chyczewski
Prezes

Wojciech Krzywiński
Wiceprezes

Maria Kaczmarczyk
Skarbnik

Zbigniew Radzikowski
Sekretarz

Tadeusz Bystram
Członek

Jan Koskowski
Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech Kowalski
Przewodniczęcy

Andrzej Turowski
Z-ca Przewodniczącego

Kazimierz Muszyński
Sekretarz